Strona główna | Patenty/ know-how
 

 

 

Wykaz patentów  opracowanych przez pracowników Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

 

 

 

 

1. Woźniak Dariusz, Gładysiewicz Lech, Hardygóra Monika, Kaszuba Damian, Kisielewski Waldemar M: Patent. Polska, nr 223986. Stanowisko pomiarowe do badania oporu toczenia krążników : Int. Cl. G01L 1/00, B65G 15/00. Zgłosz. nr 408925 z 21.07.2014. Opubl. 30.11.2016/   Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Dariusz Woźniak [i in.]. 4s.: 1 rys. Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000223986_B1_PDF


2. Błażej Ryszard, Jurdziak Leszek: Patent. Polska, nr 220889. Sposób wykrywania rozcięć wzdłużnych taśm przenośnikowych i urządzenie do pomiaru szerokości taśm przenośnikowych : Int. Cl. B65G 43/02, G01N 27/82. Zgłosz. nr 393276 z 14.12.2010. Opubl. 29.01.2016 / Politechnika Wrocławska [i in.]. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000220889_B1_PDF

3. Błażej Ryszard, Jurdziak Leszek: Patent. Polska, nr 220897. Sposób wykrywania rozcięć wzdłużnych taśm przenośnikowych i urządzenie do pomiaru szerokości taśm przenośnikowych : Int. Cl. B65G 43/02. Zgłosz. nr 393274 z 14.12.2010. Opubl. 29.01.2016 / Politechnika Wrocławska [i in.]. 11 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000220897_B1_PDF

4. Błażej Ryszard, Jurdziak Leszek, Hardygóra Monika, Zimroz Radosław: Patent. Polska, nr 216253. Urządzenie do miejscowego badania taśm przenośnikowych : Int. Cl. B65G 43/02 (2006.01). Zgłosz. nr 393273 z 14.12.2010. Opubl. 31.03.2014 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Ryszard Błażej [i in.]. 4 s. : 1 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000216253_B1_PDF

5. Komander Henryk, Hardygóra Monika, Stolarczyk Rafał*, Błażej Ryszard, Komander Grzegorz: Patent. Polska, nr 201235. Sposób łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi i urządzenie do łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi : Int.Cl. B29C 35/18, B30B 12/00, B65G 15/30. Zgłosz. nr 364238 z 24.12.2003. Opubl. 31.03.2009 / Politechnika Wrocławska, Wrocław, PL ; Henryk Komander [i in.]. 4 s. : 2 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000201235_B1_PDF

6. Gawliński Marek, Gładysiewicz Lech, Blachura Janusz, Ryś Grzegorz: Patent. Polska, nr 201038. Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożysk tocznych. Int. Cl. F16C 33/82, F16J 15/43. Zgłosz. nr 354205 z 29.05.2002. Opubl. 27.02.2009 / Politechnika Wrocławska [i in.]. 5 s. : 6 rys.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000201038_B1_PDF

7. Więckowska Jadwiga, Szyszka Danuta, Kozłowski Marek: Patent. Polska, nr 194340. Sposób formowania rud metalonośnych i ich koncentratów. Int.Cl. C22B 1/24, C22B 1/244.Zgłosz. nr P 348010 z 8.06.2001. Opubl. 31.05.2007 / Politechnika Wrocławska [i in.]. 6 s.
Lokalizacja elektroniczna:http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000194340_B1_PDF

8. Drzymała Jan, Tomasik Piotr*, Kapuśniak Janusz*: Patent. Polska, nr 195693. Sposób wytwarzania koncentratów miedziowych bogatych w chalkozyn. Int.Cl. B03D 1/00, B03D 1/02. Zgłosz. nr P 337953 z 2000.01.19. Opubl. 31.10.2007 /Politechnika Wrocławska [i in.]. 4 s.
Lokalizacja elektroniczna: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/generuj_dokument.php?plik=PL_000000000195693_B1_PDF

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty