Strona główna | Nagrody/Wyróżnienia
 

 

Nagrody i wyróżnienia Pracowników i Absolwentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

 

 


15 listopada 2016  święto Politechniki Wrocławskiej

 

 • Tytuł Konsula Honorowego Politechniki Wrocławskiej otrzymał nasz wybitny Absolwent Andrzej Zabłocki  - prezes Zjednoczenia Polskiego im. Ignacego Domeyki w Chile i jednocześnie wiceprezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych w Ameryce Łacińskiej.


 • Srebrny Krzyż  Zasługi otrzymał dr hab. inż. Leszka Jurdziak, prof. nadzw. - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

 • Brązowy Krzyż Zasługi  otrzymał dr hab. inż.  Radosław Zimroz, prof. nadzw. - Prodziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.

 • Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał dr inż. Witold Kawalec - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.
 •  

 • Stypendium Rektor Politechniki Wrocławskiej otrzymał dr hab. inż. Przemysław Kowalczuk  -  Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za wybitne osiągnięcia w kategorii naukowej.

 

 • Statuetkę Lwy Politechniki Wrocławskiej otrzymał  dr inż. Marek Sikora - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za działalność na polu uczelni oraz środowiska regionu i kraju, podnoszącą renomę Politechniki Wrocławskiej.

 • Statuetkę Lwiątka Politechniki Wrocławskiej otrzymał  inż. Jakub Łuczak - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (absolwent studiów pierwszego stopnia).

 • Statuetkę Lwiątka Politechniki Wrocławskiej otrzymała mgr inż.  Angelika Czesacz- Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (absolwentka studiów drugiego stopnia).

 

 • Odznakę Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej otrzymał Marek MarzecWydział Górniczy (obecnie Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, rocznik 1988).

 • Odznakę Wyróżnionego Absolwenta Politechniki Wrocławskiej otrzymał Janusz ZacharewiczWydział Górniczy (obecnie Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, rocznik 1977).
 •  

 • Stypendium Fundacji Banku Zachodniego im. Stefana Bryły otrzymała inż. Laura Downar-Zapolska -  absolwentka Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii za osiągnięcia naukowe, społeczne, sportowe, kulturalne i za działalność pozauczelnianą (studia pierwszego stopnia).

 

 

 

 

 

 


 • zespołowe I wyróżnienie  w konkursie Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego otrzymali prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz oraz dr hab. Robert Król, prof. PWr,  wspólnie   z przedstawicielami firmy KGHM ZANAM S.A. oraz pracownikami kopalni O/ZG Lubin  KGHM PM S.A. za opracowanie i wdrożenie "Efektywnego przenośnika taśmowego typu E1000 / 250 oraz systemów monitorowania i zdalnego sterowania" podczas spotkania Rady Federacji SNT NOT Zagłębia Miedziowego, które odbyło się podczas Jubileuszowych XL Dni Nauki i Techniki 21 października 2016 r. w Legnicy

 

 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty