Strona główna | Komisje wydziałowe
 

 

 

 

 

Stałe komisje związane z zapewnieniem jakości kształcenia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii powołane na czas kadencji 2016-2020

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii na kadencję 2016-2020

•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. – prodziekan ds. dydaktyki kier. gik – przewodnicząca Komisji
•    prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. zw. – dziekan, przewodnicząca Komisji Programowej kierunku górnictwo i geologia
•    prof. dr hab. inż. Anna Chrzanowska, prof. nadzw. – przewodnicząca Komisji Programowej kierunku geodezja i kartografia
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Cięzkowski, prof. zw. - członek
•    dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. nadzw. – kierownik studiów doktoranckich
•    inż. Joanna Komor – przedstawicielka studentów
•    inż. Jakub Łuczak – przedstawiciel studentów
•    mgr inż. Weronika Karkocha – przedstawicielka doktorantów


W strukturze WKOZJK wydzielono dwa odrębne zespoły


1. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w składzie:

•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. nadzw. – prodziekan,  przewodnicząca
•    dr hab. inż. Herbert Wirth, prof. nadzw. – kierownik studiów doktoranckich
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. zw. – członek
•    inż. Jakub Łuczak – przedstawiciel studentów.

 2. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia w składzie:
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – prodziekan ds. dydaktyki kier. gig – przewodnicząca
•    mgr inż. Weronika Karkocha – przedstawicielka doktorantów
•    inż. Joanna Komor – przedstawicielka studentów.Komisja Programowa kierunku górnictwo i geologia

•    prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. zw. – przewodnicząca
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – członek
•    dr Stanisław Ślusarczyk - członek
•    dr inż. Urszula Kaźmierczak -  członek
•    dr inż. Daniel Pawelus – członek
•    inż. Joanna Komor – członek

 

Komisja Programowa specjalności Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż

•    prof. dr hab. inż. Jan Butra, prof. nadzw. – przewodniczący
•    dr hab. inż. Robert Król prof. nadzw.– członek
•    dr inż. Justyna Woźniak – członek
•    inż. Joanna Komor – przedstawicielka studentów

Komisja Programowa specjalności Geologia Poszukiwawcza i Górnicza

•    prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. zw. – przewodniczący
•    dr Paweł Zagożdżon – członek
•    dr Stanisław Ślusarczyk – członek
•    przedstawiciel studentów - wakat


Komisja Programowa specjalności Geoinżynieria

•    prof. dr hab. inż. Witold Pytel, prof. nadzw.– przewodniczący
•    dr hab. inż. Herbert Witrh prof. nadzw.- członek
•    dr inż. Bogumiła Pałac-Walko – członek
•    dr inż. Zbigniew Muszyński – członek
•    inż. Artur Dębski – przedstawiciel studentów


Komisja Programowa specjalności Geoinformatyka

•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. – przewodnicząca
•    dr inż. Jan Blachowski – członek
•    dr inż. Piotr Grzempowski – członek
•    inż. Jakub Łuczak – przedstawiciel studentów


Komisja Programowa specjalności Geotechnical and Environmental Engineering i Minerals Engineering

•     prof. dr hab. inż. Jan Drzymała, prof. zw. – przewodniczący
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – członek
•    dr inż. Karolina Adach – członek
•    inż. Jakub Jastrzębski – przedstawiciel studentów


Komisja Programowa kierunku geodezja i kartografia

•    prof. dr hab. inż. Anna Chrzanowska, prof. nadzw. – przewodnicząca
•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. nadzw. – członek
•    dr hab. inż. Kazimierz Bęcek, prof. nadzw. - członek
•    dr inż. Jan Blachowski – członek
•    inż. Jakub Łuczak – przedstawiciel studentów


I Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych I stopnia dla kierunku górnictwo i geologia

•    prof. dr hab. inż. Jan Butra, prof. nadzw. – przewodniczący
•    dr hab. inż. Radosław Zimroz prof. nadzw. - prodziekan
•    dr hab. inż. Przemysław Kowalczuk – członek
•    dr Barbara Kiełczawa – członek
•    dr inż. Karolina Adach - członek

II Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych I stopnia dla kierunku górnictwo i geologia

•    dr hab. inż. Robert Król prof. nadzw. – przewodniczący
•    dr inż. Wojciech Milczarek – prodziekan
•    prof. dr hab. inż. Jan Drzymała, prof. zw. – członek
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. zw.– członek
•    dr inż. Daniel Pawelus - członek


Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia - górnictwo odkrywkowe

•    prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. zw. – dziekan, przewodnicząca
•    dr Stanisław Ślusarczyk – członek
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracy


Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia - górnictwo podziemne

•    dr hab. inż. Jan Kudełko prof. nadzw.– przewodniczący
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – prodziekan
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracy


Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia -  specjalność Geoinżynieria

•    prof. dr hab. inż. Witold Pytel, prof. nadzw.– przewodniczący
•    dr inż. Wojciech Milczarek – prodziekan
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracyWydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia–specjalność Geoinformatyka

•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. nadzw. – prodziekan, przew.
•    dr inż. Jan Blachowski - członek
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracy


Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia- specjalność Geologia Poszukiwawcza i Górnicza

•    prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. zw. – przewodniczący
•    dr Stanisław Ślusarczyk – członek
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracy


Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych II stopnia - specjalność Geotechnical and Environmental Engineering i Minerals Engineering

•    prof. dr hab. inż. Jan Drzymała, prof. zw. – przewodniczący
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – prodziekan
•    opiekun pracy dyplomowej magisterskiej
•    recenzent pracy
                                

 I Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych I stopnia dla kierunku geodezja i kartografia

•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. nadzw.- prodziekan, przew.
•    prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. zw. – członek
•    dr inż. Jan Blachowski – członek
•    dr inż. Maciej Madziarz – członek
•    dr inż. Tadeusz Głowacki – członek


II Wydziałowa Komisja egzaminów dyplomowych I stopnia dla kierunku geodezja i kartografia

•    dr hab. inż. Kazimierz Bęcek prof. nadzw.- przewodniczący
•    dr inż. Wojciech Milczarek - prodziekan
•    dr Stanisław Ślusarczyk – członek
•    dr hab. inż. Leszek Jurdziak prof. nadzw. – członek
•    dr inż. Zbigniew Muszyński - członek


Wydziałowa Komisja Hospitacyjna

•    prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. zw. – dziekan, przewodnicząca
•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. nadzw.
•    dr inż. Jan Blachowski
•    prof. dr hab. inż. Jan Butra, prof. nadzw.
•    dr hab. inż. Robert Król, prof. nadzw.
•    prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, prof. zw.
•    dr inż. Gabriela Paszkowska
•    prof. dr hab. inż. Witold Pytel, prof. nadzw.
•    dr hab. inż. Jerzy Malewski, prof. nadzw.
•    dr Stanisław Ślusarczyk

Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia

•    prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, prof. zw. –  przewodniczący
•    dr inż. Gabriela Paszkowska – prodziekan, członek
•    dr Stanisław Ślusarczyk – członek
•    mgr inż. Małgorzata Rakoczy – kierownik dziekanatu, członek
•    dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz prof. nadzw.- członek

Wydziałowa Komisja rekrutacyjna na studia doktoranckie

•    dr hab. inż. Herbert Wirth prof. nadzw. - przewodniczący
•    prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, prof. zw. – pełnomocnik dziekana
•    dr hab. inż. Przemysław Kowalczuk– członek
•    dr hab. inż. Radosław Zimroz prof. nadzw. - członek

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty